2022: dit zijn de belangrijkste veranderingen in de wet voor HR

Het HR landschap is over het algemeen altijd een dynamisch landschap. Er gebeurt veel; van trends en nieuwe ontwikkelingen tot aan gewijzigde wet- en regelgeving. Maar met de komst van het coronavirus, kunnen we wel stellen dat de afgelopen twee jaren al helemaal een rollercoaster waren. Er brak een pandemie uit, we kregen te maken met lockdowns en avondkklokken, moesten massaal noodgedwongen thuiswerken en daarop volgde weer nieuwe vormen van werken (hallo hybride werken). Kortom: er is veel aan de hand (geweest).

Nu breekt het nieuwe jaar alweer bijna aan en dat brengt dan ook weer juridische veranderingen op het gebied van HR met zich mee. Daarom is het handig om eens even stil te staan bij de wetswijzigingen voor 2022, zodat je helemaal op de hoogte bent!

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Hoewel veel werkgevers hun werknemers al hier en daar compenseerde voor het thuiswerken, is er vanuit de overheid in 2022 hiervoor een regeling opgesteld. Vanaf 1 januari 2022 hebben werknemers, naast de vaste belastingvrije reiskostenvergoeding, ook recht op een onbelaste thuiswerkvergoeding. De thuiswerkvergoeding is maximaal €2 per dag. Met deze vergoeding worden de extra kosten zoals energieverbruik, verwarming en een kopje thee gecompenseerd.

De belastingvrije reiskostenvergoeding blijft dus gewoon bestaan maar het is niet mogelijk om beide vergoedingen voor dezelfde dag toe te passen. Daarom is het handig om samen met je werknemers van te voren vaste afspraken te maken omtrent het aantal thuiswerk- en kantoordagen. Zo kun je een vaste vergoeding toekennen in plaats van elke werkdag bij te houden welke vergoeding van toepassing is.

Rookruimtes

Zijn er rokers binnen je organisatie? Dan hebben we 'slecht' nieuws voor deze groep. Per 1 januari 2022 geldt er namelijk een rookverbod voor alle ruimtes, gebouwen en plekken waar gewerkt wordt. Dit verbod gold al sinds 1 juli in overheidsgebouwen, maar nu dus ook in alle andere gebouwen.

Lagere Awf-premie en 30% overwerkregeling

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in 2020, gelden er twee premietarieven voor de Awf-premie. Voor vaste dienstverbanden geldt er een laag tarief en voor flexibele dienstverbanden geldt er een hoog tarief. Het lage tarief is voor 2022 gesteld op 2,20% en het hoge tarief op 7,20%. Dit is 0,50% lager dan het percentage van vorig jaar.

Let wel op: de hoge WW-premie moet alsnog met terugwerkende kracht afgedragen worden wanneer werknemers met een vast contract meer dan 30% overwerken. Deze regeling was echter, naar aanleiding van het coronavirus, in 2020 en 2021 opgeschort. Vanaf 1 januari 2022 zal de 30% regeling weer in werking treden.

Tewerkstellingsvergunning (Wav)

De tewerkstellingsvergunning wordt met ingang van 1 januari 2022 verlengd naar drie jaar. Een tewerkstellingsvergunning is nu maximaal één jaar geldig. De tewerkstellingsvergunning is voor werknemers die uit het buitenland komen.

Flexkrachten meer betrokken bij de OR

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt medezeggenschap van werknemers in ondernemingen. Met medezeggenschap betrekt je je werknemers bij besluiten in je onderneming. Met ingang van 2022 moeten flex- en uitzendkrachten meer betrokken worden bij medezeggenschap. Zo worden de termijnen voor actief en passief kiesrecht van flexkrachten verkort van 6 en 12 maanden naar 3 maanden en tellen uitzendkrachten eerder mee als 'in de onderneming werkzame personen'. In plaats van na 24 maanden, gaat een uitzendkracht na 15 maanden medezeggenschapsrechten opbouwen en verwerft hij na 18 maanden actief en passief kiesrecht.

STAP-budget

Werknemers die graag zelfstandig willen werken aan hun ontwikkeling en (bij)scholing, kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal €1.000 aanvragen bij het UWV. Het doel van het STAP-budget is mensen helpen zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Omdat het STAP-budget een subsidieregeling is voor scholing en ontwikkeling, zal de aftrek scholingskosten per 1 januari 2022 komen te vervallen.

Transitievergoeding zieke werkgevers naar medio 2022

Als kleine werkgevers hun bedrijf beëindigen vanwege hun pensionering of overlijden, kan er sinds 1 januari 2021 betaalde transitievergoedingen aangevraagd worden. In de wet staat echter ook dat zieke werkgevers onder deze regeling vallen. Desondanks is dit in de praktijk op dit moment nog steeds niet het geval. Naar verwachting zal de inwerkingtreding van dit onderdeel medio 2022 plaatsvinden.

Tegemoetkoming beroepsziekten gevaarlijke stoffen

Nog veel mensen zijn werkzaam in een beroep waarbij ze elke dag blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Als gevolg hiervan kan men eventueel ziek van worden. Daarom komt er een regeling waarmee slachtoffers van 'stoffen gerelateerde beroepsziekten' tegemoet worden gekomen. Deze regeling moet vanaf 1 juli 2022 in werking treden.

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 moet Nederland de Europese Richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd hebben in de Nederlandse wetgeving. Het doel van de richtlijn is om de transparantie en voorspelbaarheid van arbeidsvoorwaarden voor werknemers te bevorderen en waarborgen. Zo moeten werkgevers hun werknemers volledig en op een eenvoudige manier informeren over onder meer de functie, het werkpatroon, de duur van doorbetaald verlof en andere belangrijke arbeidsvoorwaarden. Deze informatie moet uiterlijk op de zevende dag na aanvang van het dienstverband schriftelijk aan de werknemer worden verstrekt.

Deze regeling moet er ook voor zorgen dat er betere levens- en arbeidsomstandigheden komen. Zo worden er regelingen aangenomen zoals het niet langer toestaan van het opnemen van een nevenwerkzaamheden verbod, verplichte scholing kosteloos aanbieden en het specificeren van de salarisindicatie in een vacature.

Deels betaald ouderschapsverlof

Werknemers die ouders worden, hebben recht op in totaal 26 weken ouderschapsverlof. Deze uren worden in principe nu niet uitbetaald, mits er andere afspraken vastgesteld zijn in de cao of arbeidsovereenkomst.

Door invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) kunnen werknemers per 2 augustus 2022 echter (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit geldt alleen voor de eerste 9 weken die opgenomen worden. Deze 9 weken betaald verlof moeten echter wel opgenomen worden binnen 12 maanden van de geboorte van het kind of binnen 12 maanden na opname in het gezin als het gaat om een adoptie- of pleegkind. Voorwaarde hiervoor is wel dat het adoptie- of pleegkind wel nog onder de 8 jaar moet zijn.

De ouderschapsverlof uitkering kan aangevraagd worden bij het UWV. Het bedraagt 50% van het dagloon tot een maximale uitkering van €113 per dag.

Probeer het gratis

Ervaar het gemak en probeer Buddee gratis uit.

Probeer gratis

Wat onze klanten zeggen

Ontdek hoe Buddee jouw HR-processen kan verbeteren

Probeer onze software geheel vrijblijvend of boek een online demo en ontdek alle manieren waarop Buddee jou kan helpen om HR-processen te verbeteren, je salarisadministratie uit te besteden, en tijd te besparen.

Veelgestelde vragen

Voor wie is Buddee?
Kan ik een vrijblijvende demo krijgen?
Zijn er opstartkosten voor Buddee?
Koppelen jullie ook met andere software?
Hoe gaat Buddee om met (data)veiligheid en AVG / GDPR?
Welke functionaliteiten heeft Buddee?
Kan ik Buddee gratis uitproberen?
Kan ik ook zelf loonstroken maken?
Kan ik verschillende rechten toewijzen aan mijn medewerkers en externe adviseurs?