De term HR-businesspartner komt, mede door het HR rol benadering model van David Ulrich, steeds vaker voor in de HR kringen. Dit is volgens velen te danken aan de verschuiving in de rol en positie van de HR-afdeling. Waar HRM voorheen nog door vele bedrijven werd gezien als een ondersteunende afdeling die geld kost, zien steeds meer bedrijven in dat een goed Human Resource Management beleid juist winstgevende bedrijfsresultaten oplevert. Hiervoor moet de HRM afdeling niet alleen op operationeel niveau blijven opereren maar moet het ook enig inspraak hebben op strategisch niveau. 

De schakel tussen personeel en MT

Een manier om meer uit het HRM beleid te halen, is het inschakelen van een HR business partner. Een HR-businesspartner kan gezien worden als sparringpartner voor een bedrijf en fungeert als actieve schakel tussen het personeel en het managementteam. Een HR-businesspartner houdt zich bezig met het ontwikkelen en begeleiden van strategische projecten die in lijn staan met en een bijdrage leveren aan de strategie van het bedrijf en rapporteert dit vervolgens aan het managementteam. De HR afdeling maakt een vertaalslag van deze strategie en zorgt voor concrete acties en resultaten. Te allen tijde moeten de verschillende behoeften binnen het bedrijf in acht genomen worden.

De HR-businesspartner is dus meer actief op strategisch niveau en overlegt met het managementteam en directie. Een HR-businesspartner hoort aan de spreekwoordelijke directietafel. 

HR-adviseur, HR-business partner en HR-manager 

HR-adviseur, HR-businesspartner en HR-manager worden door velen nog steeds door elkaar gehaald terwijl er over het algemeen wel degelijk verschil zit tussen deze drie functies. HR-adviseurs werken voornamelijk op operationeel niveau en houden zich bezig met het dagelijks aansturen van de operationele werkzaamheden. Een HR-businesspartner houdt zich op zijn beurt weer bezig met projecten op strategisch niveau. Een HR-manager is daarentegen eindverantwoordelijk en fungeert vaak als aanspreekpunt.