Doorstart krediet van 200 miljoen euro voor mkb’ers

De corona crisis heeft bij veel bedrijven voor opschudding gezorgd; velen zijn omgevallen en anderen zitten nog te zwoegen om overeind te blijven. Om faillissement te voorkomen, is er het time-out-arrangement (TAO). Het TAO ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het afwenden van een faillissement. Vanaf 1 januari 2021 staan de mogelijkheden van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) hierin centraal. Deze wet maakt het mogelijk voor ondernemers om toch te kunnen overleven terwijl zij betalingsachterstanden/schulden hebben opgelopen door de corona crisis. 

Hoofd boven water 

Door gebruik te maken van de steunpakketten, diverse betaalafspraken te maken met crediteuren en het uitstellen van betalingen, staan veel mkb-bedrijven, ondanks de corona crisis, nog overeind maar wel met een flinke schuldenpositie. Daardoor krijgen deze bedrijven bij traditionele kredietverstrekker geen lening is het daarom erg lastig om te herstarten. Omdat het kabinet het daarentegen erg belangrijk vindt dat deze bedrijven niet failliet gaan onder deze omstandigheden, voorziet zij samen met Qredits, de sociale kredietverstrekker, deze ondernemers van een doorstart krediet. Mkb-bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden. Dit krediet is bedoeld voor de herstart, uitbreiding of aanpassing van bedrijfsactiviteiten. In totaal is er 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen. 

Voorwaarden voor het krediet

Niet iedere ondernemer komt in aanmerking voor het krediet. Het krediet is onderdeel van het time-out-arrangement en is bedoeld voor bedrijven met in de kern winstgevende bedrijfsactiviteiten. De belangrijkste voorwaarden is dat bedrijven gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord. Daarnaast moeten de bedrijven goede en bindende afspraken hebben gemaakt met hun schuldeisers en moet het bedrijf in de kern gezond zijn. 

Krediet aanvragen

Vanaf 1 juni 2021 kun je de TOA-krediet aanvragen bij Qredits. Voor je aanvragen moet je een aantal relevante gegevens meesturen zoals een startverklaring voor WHAO, een herstructureringsplan, een crediteurenakkoord en inzage in de privé situatie middels de inkomstenbelasting aangifte of privé begroting. Qredits zal de aanvraag voor het krediet vervolgens beoordelen aan de hand van de meegestuurde documenten en de leningen verstrekken. Tevens krijgen ondernemers die het krediet ontvangen ook 12 maanden gratis coaching van Qredits. Deze coaching helpt ondernemers om hun bedrijf weer in goede banen te leiden.