Wat is HR analytics?

HR analytics is een middel voor organisaties om de gegevens over menselijk kapitaal te verzamelen, analyseren en visualiseren. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de prestaties, productiviteit en tevredenheid van je medewerkers en op basis daarvan kan je beslissingen nemen die bijdragen aan de verbetering van de HR-praktijken en de bedrijfsresultaten. 

Om een beter beeld te krijgen van het menselijke kapitaal, prestaties en ontwikkeling maakt HR analytics gebruik van gegevens uit verschillende bronnen, zoals personeelsbeoordelingen, opleidingen, verzuimgegevens en uitval. Op basis van deze analyse kan de HR-afdeling een beleid formuleren en uitvoeren dat gericht is op verbetering en groei van de medewerkers en de organisatie als geheel.  

Voorbeelden HR analytics 

HR analytics heeft veel verschillende vormen en deze kunnen worden ingezet om verschillende aspecten van de HR-praktijk in kaart te brengen en te verbeteren. Een aantal van deze vormen van HR analytics zijn: 

  • Personeelsbeoordelingen
  • Verloopgegevens
  • Verlof en verzuim
  • Recruitment
  • Diversiteit en inclusiviteit 

Waarom HR analytics?

Er zijn verschillende reden waarom HR analytics een belangrijk onderdeel is van moderne HR-praktijken. Een aantal van de belangrijkste voordelen van HR analytics zijn: 

  • Inzicht in prestaties en tevredenheid: het gebruik van HR analytics biedt inzicht in de prestaties en tevredenheid van de medewerkers hierdoor kan er gericht worden gewerkt aan verbetering van de organisatie.
  • Verbetering van HR-praktijken: HR analytics kan helpen om specifieke aspecten van de HR-praktijk, zoals verlof, verzuim en opleidingsbereidheid te verbeteren.
  • Verhoging van de productiviteit: door inzicht te krijgen in de prestaties en ontwikkelingsbehoefte van medewerkers kan HR analytics helpen om de productiviteit van medewerkers en de organisatie te verhogen.
  • Verbetering van de bedrijfsresultaten: door gericht beleid te formuleren en uit te voeren op basis van gegevens over menselijk kapitaal kan HR analytics bijdragen aan de verbetering van bedrijfsresultaten.
  • Evidence-based besluitvorming: door HR analytics worden beslissingen gebaseerd op feiten en gegevens in plaats van intuïtie of gevoel. Als resultaat komt er een effectievere besluitvorming.  

HR analytics is een werkwijze die de impact van medewerkers op de prestaties van de organisaties zichtbaar maakt. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld te meten hoe personeelsverloop de kwaliteit van een onderzoek beïnvloed. Een organisatie kan met HR analytics achter deze impact komen. Hierdoor wordt het inzichtelijker wat de toegevoegde waarde is van de HR-processen en HR-management. HR analytics is dus een handig middel om betere besluiten te nemen voor de organisatie.

Probeer het gratis

Ervaar het gemak en probeer Buddee gratis uit.

Probeer gratis

Wat onze klanten zeggen

Ontdek hoe Buddee jouw HR-processen kan verbeteren

Probeer onze software geheel vrijblijvend of boek een online demo en ontdek alle manieren waarop Buddee jou kan helpen om HR-processen te verbeteren, je salarisadministratie uit te besteden, en tijd te besparen.

Veelgestelde vragen

Voor wie is Buddee?
Kan ik een vrijblijvende demo krijgen?
Zijn er opstartkosten voor Buddee?
Koppelen jullie ook met andere software?
Hoe gaat Buddee om met (data)veiligheid en AVG / GDPR?
Welke functionaliteiten heeft Buddee?
Kan ik Buddee gratis uitproberen?
Kan ik ook zelf loonstroken maken?
Kan ik verschillende rechten toewijzen aan mijn medewerkers en externe adviseurs?