Een werknemer gaat ziek uit dienst, en nu?

Helaas kun je verzuim binnen je bedrijf nooit helemaal wegnemen; iedereen wordt weleens ziek. Meestal gaat het om een kleine verkoudheid of griepje, maar een werknemer kan ook voor een langere tijd ziek zijn. We spreken van lang ziekteverzuim wanneer een werknemer langer dan zes weken ziek is. Echter, het maakt niet uit of het nou om kort of lang ziekteverzuim gaat; tijdens de ziekte geldt er in beide gevallen een ontslagverbod en een doorbetalingsplicht van het loon als de werknemer korter dan 104 weken ziek is.

Maar hoe zit het dan wanneer het dienstverband van je werknemer eindigt tijdens zijn ziekte? Of wanneer hij net na het uit dienst treden ziek wordt? In beide gevallen hoef je het loon niet door te betalen maar er zijn wel enkele andere verplichtingen waaraan je moet voldoen.

Melding maken van zieke werknemer

Je kunt het contract van een zieke werknemer niet zomaar opzeggen. Maar bij een zieke werknemer met een tijdelijk contract eindigt het dienstverband gewoon op het moment dat eerder is overeengekomen. Zodra je werknemer ziek uit dienst gaat, ben je als werkgever verplicht bij het UWV te melden dat je werknemer ziek uit dienst gaat. Deze melding doe je op de laatste dag van het dienstverband van je zieke werknemer. Als je de melding niet of te laat doet, riskeer je een flinke en onnodige boete. Je doet de melding digitaal via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal van het UWV. Je vraagt op deze manier gelijktijdig een Ziektewet-uitkering voor de zieke werknemer aan.

Duur van ziektewet uitkering

De zieke werknemer kan maximaal twee jaar de ziektewetuitkering ontvangen. Aan het einde van het eerste jaar vindt er een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling plaats door het UWV. Middels een gesprek wordt er opnieuw gekeken naar de situatie van de zieke werknemers. In de 52e week ontvangt de zieke werknemer een brief met de beslissing of de uitkering stopt of dat de zieke werknemer de uitkering nog maximaal een jaar krijgt.

Logischerwijs eindigt de ziektewetuitkering zodra de werknemer weer zijn oude werkzaamheden kan oppakken evenals wanneer de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Maar ook wanneer de werknemer na één jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt is, stopt de uitkering.

Is de werknemer na twee jaar alsnog ziek? Dan kan hij eventueel aanspraak maken op een WIA-uitkering. Bij vele werkgevers heerst er nog de misstand dat een werkgever geen rol meer speelt als een zieke werknemers uit dienst is. Als werkgever wordt je echter op de hoogte gehouden over het gevolg van de re-integratie van de zieke werknemer en er wordt ook gekeken naar de re-integratie inspanningen tijdens het dienstverband bij de beoordeling van de aanvraag voor de WIA-uitkering. Blijkt dat dit onvoldoende is? Dan riskeer je als werkgever oplegging van loonsanctie. Je blijft als werkgever dus wel degelijk betrokken bij de zieke werknemer.

Re-integratie verslag maken

Het kan zijn dat je als werkgever ook verplicht bent om een re-integratieverslag mee te sturen naar het UWV. Dit hangt echter af van de tijd dat de werknemer na zijn ziekmelding nog in dienst is gebleven. Als het contract van de zieke werknemer eindigt binnen 6 tot 10 weken na de eerste ziektedag, moet je als werkgever een kort re-integratieverslag overleggen. Hiervoor kun je het formulier van de UWV gebruiken.

Zodra je zieke werknemer na zijn eerste ziektedag nog 10 weken of langer in dienst is, moet je als werkgever een volledig re-integratieverslag maken. In dit verslag bewaar je alle gemaakte afspraken en concrete resultaten rondom de re-integratie van je zieke werknemer.

Net ziek en uit dienst

Normaliter geldt dat wanneer een werknemer uit dienst is, hij ook niet meer verzekerd is voor de Ziektewet. Maar wanneer de ex-werknemer binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek wordt, is er sprake van nawerking van de Ziektewet-uitkering. Dit geldt wel alleen wanneer de zieke werknemer op dat moment geen andere baan of uitkering heeft.

Soms vangt het zogeheten Werkhervattingskas de ziektekosten op. Deze kas wordt gevuld door werkgevers van Nederland middels Werkhervattingskas premie. De loonkosten van werknemers die ziek zijn worden door deze premieontvangsten gefinancierd.

Probeer nu gratis

Ervaar het gemak en probeer Buddee gratis uit.

Probeer gratis

Wat onze klanten zeggen

Over het gemak en de professionaliteit van Buddee

Probeer Buddee Gratis

Of boek een online demo

Probeer onze software geheel vrijblijvend of boek een online demo en ontdek alle manieren waarop Buddee jou kan helpen om HR-processen te verbeteren, je salarisadministratie uit te besteden, en tijd te besparen.

Veelgestelde vragen

Over het Buddee HR-platform en salarisadministratie

Voor wie is Buddee?
Kan ik een vrijblijvende demo krijgen?
Zijn er opstartkosten voor Buddee?
Koppelen jullie ook met andere software?
Hoe gaat Buddee om met (data)veiligheid en AVG / GDPR?
Welke functionaliteiten heeft Buddee?
Kan ik Buddee gratis uitproberen?
Kan ik ook zelf loonstroken maken?
Kan ik verschillende rechten toewijzen aan mijn medewerkers en externe adviseurs?

Download de Buddee app voor iOS en Android

Ervaar het mobiele gemak van Buddee zelf

Gebruik onderstaande buttons of download de Buddee app via je smartphone of tablet.

App Store Google Play