Wat is de gedragscode binnen je bedrijf?

Een bedrijfscultuur wordt gevormd door de waarden, normen en gedragsregels die binnen de organisatie gelden. Een belangrijk onderdeel van deze bedrijfscultuur is de gedragscode. Een gedragscode is een document dat de normen en waarden van een organisatie beschrijft en dient als richtlijn voor het gedrag van werknemers. Het is een instrument dat helpt bij het creëren van een gezonde werkomgeving waarin respect, integriteit en professionalisme centraal staan. De gedragscode is geen statisch document, maar evolueert mee met de veranderende behoeften en waarden van het bedrijf.

Wat staat er in een gedragscode?

  • Algemene principes: Een inleiding waarin de basisprincipes en waarden worden uiteengezet die de gedragscode leiden. Dit kan bijvoorbeeld eerlijkheid, integriteit, respect en verantwoordelijkheid omvatten.
  • Normen van gedrag: Gedetailleerde richtlijnen over hoe individuen zich in specifieke situaties moeten gedragen. Dit kan betrekking hebben op zowel interne als externe interacties, zoals omgang met collega's, klanten, leveranciers, en andere belanghebbenden.
  • Conflicten of belangen: Informatie over hoe om te gaan met situaties waarin er een potentieel belangenconflict kan ontstaan tussen persoonlijke belangen en de belangen van de organisatie.
  • Vertrouwelijkheid: Regels met betrekking tot het omgaan met vertrouwelijke informatie en het behoud van privacy.
  • Naleving van wet- en regelgeving: Een verklaring dat alle medewerkers zich moeten houden aan de geldende wetten en regels die van toepassing zijn op de organisatie of industrie.
  • Disciplinaire maatregelen: Een overzicht van de mogelijke disciplinaire maatregelen die kunnen worden genomen als iemand de gedragscode schendt.
  • Communicatie: Informatie over hoe eventuele zorgen of schendingen van de gedragscode moeten worden gemeld en hoe de organisatie zal omgaan met dergelijke meldingen.
  • Herziening en bijwerking: Een verklaring dat de gedragscode periodiek zal worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat deze relevant blijft voor de veranderende behoeften en normen van de organisatie.

Wat onze klanten zeggen

Ontdek hoe Buddee jouw HR-processen kan verbeteren

Probeer onze software geheel vrijblijvend of plan een online demo en ontdek alle manieren waarop Buddee jou kan helpen om HR-processen te verbeteren, je salarisadministratie uit te besteden, en tijd te besparen.

Veelgestelde vragen

Voor wie is Buddee?
Kan ik een vrijblijvende demo krijgen?
Zijn er opstartkosten voor Buddee?
Koppelen jullie ook met andere software?
Hoe gaat Buddee om met (data)veiligheid en AVG / GDPR?
Welke functionaliteiten heeft Buddee?
Kan ik Buddee gratis uitproberen?
Kan ik ook zelf loonstroken maken?
Kan ik verschillende rechten toewijzen aan mijn medewerkers en externe adviseurs?