Wat is HRM (Human Resource Management)?

HRM is de afkorting van het Engelse begrip Human Resource Management en kan in het Nederlands vertaald worden als ‘personeelsbeleid’, ‘personeelsmanagement’ of ‘personeelszaken’. De kern van HRM, zoals de vertaling misschien al prijsgeeft, is dan ook de mens binnen het bedrijf. Want zonder inbreng van mensen, kan een bedrijf niet functioneren. 

Invulling van het personeelsbeleid 

Als we spreken over de term HRM, gaat het voornamelijk over de specifieke invulling van het personeelsbeleid binnen een bedrijf. Human Resource Management begint met het werven en aannemen van de werknemers. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld functieprofielen op te stellen en wervingsgesprekken te voeren met potentiële werknemers. Verder behoort ook het inzetten, managen, belonen en motiveren van de werknemers binnen een bedrijf tot het HRM vakgebied. Tevens is ook de ontwikkeling van de werknemers een belangrijk onderdeel van HRM. Door middel van het geven van opleidingen en trainingen kunnen jouw werknemers verder blijven leren en het beste uit zichzelf halen. Zo zorg je ervoor dat jouw werknemers hun werk goed kunnen blijven uitvoeren.

De doelen van HRM 

Door het opstellen van een degelijk HR beleid, verkrijg je inzicht in de kwaliteiten en motivaties van jouw werknemers. Deze kwaliteiten kun je vervolgens optimaal benutten en inzetten zodat je de effectiviteit en productiviteit binnen jouw bedrijf kunt maximaliseren. Zo heb je een van de doelen van HRM bereikt, namelijk; zorgen dat je werknemers iets opleveren voor jouw bedrijf. 

Een ander doel van HRM is het zorgen voor een arbeidsrelatie die in evenwicht staat. Jouw werknemers willen graag goed behandeld worden en zien graag hun inspanningen beloond worden. Jij als werkgever wilt anderdeels weer dat jouw werknemers zich inzetten voor jouw bedrijf. Als er geen evenwicht is, zal de arbeidsrelatie niet lang standhouden wat zal resulteren is ontslag of zelfs stakingen. 

Zolang jouw medewerkers tevreden en gemotiveerd zijn, zal dit uiteindelijk ook bevorderlijk zijn voor jouw bedrijfsprestaties. Tevreden werknemers zijn namelijk goede vertegenwoordigers van jouw bedrijf en zullen zich meer inzetten voor jouw bedrijf dan ontevreden werknemers.