Wat zijn de regels omtrent thuiswerk locaties voor werknemers?

gepost op 2023-03-29 09:29:38

Sinds het uitbreken van de corona pandemie is het thuiswerken steeds populairder geworden. Het biedt meer flexibiliteit aan werknemers en het kan leiden tot een betere balans tussen het werk en privéleven. Het is in Nederland belangrijk dat werknemers kunnen thuiswerken onder veilige en gezonde omstandigheden. Hierom zijn er een aantal regels en richtlijnen die gelden voor thuiswerk locaties voor werknemers in Nederland, zodat zowel werkgevers als werknemers op de hoogte zijn van de vereisten en verantwoordelijkheden die er horen bij thuiswerken. 

 

Wettelijke regels omtrent thuiswerken 

In Nederland zijn er geen officiële wetten omtrent thuiswerken, wel zijn er een aantal regels en richtlijnen opgesteld. Een aantal belangrijke regels en richtlijnen zijn:

Arbowetgeving 

Ook als de werknemers thuiswerken, ben je als werkgever verplicht volgens de arbowet om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Een werkgever moet van elke thuiswerkplek de arbeidsomstandigheden beoordelen en, als dat nodig is, aanpassingen doen. 

Verzekeringen

Werknemers die vanaf huis werken zijn ook verzekerd tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deze regel geldt alleen als de werkplek voldoet aan de eisen van de arbowet. 

Kosten

De werkgever blijft verantwoordelijk voor de kosten van de thuiswerkplek. De werkgever moet bijvoorbeeld de kosten van het aanschaffen van een goede bureaustoel vergoeden. 

Afspraken 

Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers van tevoren afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden bij het thuiswerken. Dit gaat bijvoorbeeld over de werktijden, de bereikbaarheid en de verantwoordelijkheden. 

Privacy 

Het is belangrijk dat de werkgever ervoor zorgt dat de privacy van de werknemer bij thuiswerken gewaarborgd blijft. Dit betekent dat vertrouwelijke informatie niet ongeautoriseerd toegankelijk mag zijn voor derden. 

Regels die bedrijven over het algemeen toepassen 

Regels en richtlijnen die gehanteerd worden door bedrijven omtrent thuiswerken kunnen per bedrijf anders zijn en zijn afhankelijk van het beleid en cultuur van de organisatie. Wel zijn er een aantal veel voorkomende regels die bedrijven hanteren, een aantal hiervan zijn: 

  1. Afspraken: Maak met de werknemers afspraken over de gewenste werktijden, bereikbaarheid en de verantwoordelijkheden bij thuiswerken. 
  2. Werkplek: Werknemers krijgen richtlijnen over hoe hun thuiswerkplek moet worden ingericht om te zorgen dat deze voldoet aan de arbowetgeving.
  3. Communicatie: Goede communicatie middelen moeten worden beschikbaar gesteld zodat werknemers kunnen blijven samenwerken en communiceren met de organisatie.  
  4. Veiligheid: Werknemers krijgen richtlijnen van de organisatie over het veilig opslaan en verwerken van de bedrijfsgegevens bij thuiswerken.
  5. Controle en begeleiding: Werknemers worden gecontroleerd en begeleid op het werk dat thuis is gedaan. Dit kan door middel van regelmatige check-ins, meetbare doelen opstellen en feedback geven. 

Ondanks dat de regels en richtlijnen per bedrijf kunnen verschillen zijn bedrijven wel verplicht om ervoor te zorgen dat werknemers die thuiswerken veilig en gezond kunnen werken. 

Bij welke sectoren is thuiswerken mogelijk 

In principe kan thuiswerken in bijna elke sector worden toegepast, bij sommige sectoren is dit echter een stuk makkelijker te implementeren dan bij andere. Een aantal sectoren waarbij thuiswerken veel voorkomt zijn: 

  • ICT en technologie: Omdat veel van de werkzaamheden in deze sector digitaal plaatsvinden, is het gemakkelijk om dit vanuit huis te kunnen uitvoeren. 
  • Zakelijke dienstverlening: Vaak kunnen werkzaamheden zoals administratie, boekhouding en marketing gedeeltelijk of volledig vanuit huis worden uitgevoerd. 
  • Advies- en consultancybureaus: In deze sector wordt al vaak op afstand gewerkt met klanten, dus vanaf huis werken is niet ongewoon. 
  • Onderwijs: In sommige gevallen van onderwijs kan er vanuit huis gewerkt worden, zoals het ontwikkelen van lesmateriaal en het op afstand begeleiden van studenten. Vanaf huis lesgeven is mogelijk, maar niet wenselijk aangezien leerlingen een stuk begeleiding hiermee kwijt raken.
  • Media en communicatie: In deze sector kunnen werkzaamheden zoals schrijven makkelijk vanuit huis worden verricht. 

Ondanks dat er in veel sectoren mogelijkheid is om thuis te werken, zijn niet alle werkzaamheden geschikt hiervoor. Werkzaamheden, zoals in de bouw en zorg, waar fysieke aanwezigheid vereist is, zijn niet geschikt voor thuiswerken. Daarnaast hangt het toestaan van thuiswerken ook af van de bedrijfscultuur en het beleid van het bedrijf. 

Conclusie 

Er zijn in Nederland verschillende regels en richtlijnen opgesteld om werknemers te helpen om onder veilige en gezonde omstandigheden thuis te kunnen werken. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de thuiswerkplek voldoet aan de Arbowetgeving en werknemers moeten zich houden aan de afspraken en richtlijnen die zijn opgesteld met betrekking tot werktijd, bereikbaarheid en werkzaamheden. Het is belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers zich aan de afspraken en richtlijnen van thuiswerken houden, zodat er ook bij thuiswerken een prettige en veilige werkomgeving is. Naar verwachting zal thuiswerken een blijvend deel uitmaken van het werkende leven, het is daarom belangrijk de kwaliteit van thuiswerk locaties en de bijbehorende regelgeving te blijven verbeteren. 

Wat onze klanten zeggen

Ontdek hoe Buddee jouw HR-processen kan verbeteren

Probeer onze software geheel vrijblijvend of plan een online demo en ontdek alle manieren waarop Buddee jou kan helpen om HR-processen te verbeteren, je salarisadministratie uit te besteden, en tijd te besparen.

Veelgestelde vragen

Voor wie is Buddee?
Kan ik een vrijblijvende demo krijgen?
Zijn er opstartkosten voor Buddee?
Koppelen jullie ook met andere software?
Hoe gaat Buddee om met (data)veiligheid en AVG / GDPR?
Welke functionaliteiten heeft Buddee?
Kan ik Buddee gratis uitproberen?
Kan ik ook zelf loonstroken maken?
Kan ik verschillende rechten toewijzen aan mijn medewerkers en externe adviseurs?