Wat is een geheimhoudingsbeding?

Een geheimhoudingsbeding, ook wel bekend als een geheimhoudingsclausule of non-disclosure agreement (NDA), is een juridische overeenkomst tussen twee partijen waarin wordt bepaald dat de ene partij vertrouwelijke informatie van de andere partij geheim moet houden en niet mag openbaren aan derden. Deze clausule is bedoeld om de vertrouwelijkheid van specifieke informatie te waarborgen en de belangen van de partijen te beschermen.  

Een geheimhoudingsbeding kan worden opgenomen in verschillende contracten, zoals arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, overnamedocumenten en vertrouwelijkheidsafspraken tussen bedrijven. Het kan echter ook als een op zichzelf staand document worden opgesteld.

Wat staat er in een geheimhoudingsbeding?

Het geheimhoudingsbeding kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften en omstandigheden van de betrokken partijen. Hieronder enkele elementen die doorgaans in een geheimhoudingsbeding worden opgenomen:

  • Definitie van vertrouwelijke informatie: Het beding moet duidelijk definiëren wat wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Dit kan verschillende categorieën informatie omvatten, zoals technische gegevens, financiële informatie, bedrijfsplannen of klantgegevens.
  • Verplichtingen van de ontvangende partij: Het geheimhoudingsbeding moet de verplichtingen van de ontvangende partij met betrekking tot de vertrouwelijke informatie te beschrijven. Dit omvat typisch het verbod op het openbaar maken, kopiëren, wijzigen of gebruiken van de informatie, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de verstrekkende partij.
  • Duur van de verplichtingen: Het beding moet aangeven voor welke periode de verplichtingen van kracht zijn. Dit kan een specifieke termijn zijn, zoals gedurende de looptijd van een overeenkomst, of voor onbepaalde tijd totdat de informatie openbaar wordt of algemeen bekend is.
  • Uitzonderingen: Het geheimhoudingsbeding kan bepaalde uitzonderingen bevatten waarin de ontvangende partij niet verplicht is tot geheimhouding. Dit kan onder andere van toepassing zijn op informatie die reeds openbaar is of die de ontvangende partij al in haar bezit had voordat deze werd ontvangen.
  • Gevolgen van schending: Het geheimhoudingsbeding moet de mogelijke consequenties van schending van de geheimhoudingsverplichtingen benoemen. Dit kan onder andere resulteren in schadevergoedingen, gerechtelijke stappen of andere juridische maatregelen

Wat onze klanten zeggen

Ontdek hoe Buddee jouw HR-processen kan verbeteren

Probeer onze software geheel vrijblijvend of plan een online demo en ontdek alle manieren waarop Buddee jou kan helpen om HR-processen te verbeteren, je salarisadministratie uit te besteden, en tijd te besparen.

Veelgestelde vragen

Voor wie is Buddee?
Kan ik een vrijblijvende demo krijgen?
Zijn er opstartkosten voor Buddee?
Koppelen jullie ook met andere software?
Hoe gaat Buddee om met (data)veiligheid en AVG / GDPR?
Welke functionaliteiten heeft Buddee?
Kan ik Buddee gratis uitproberen?
Kan ik ook zelf loonstroken maken?
Kan ik verschillende rechten toewijzen aan mijn medewerkers en externe adviseurs?