Wat is Verlof?

Elke werknemer heeft recht op verlof. Verlof voor werknemers is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hier worden allerlei soorten verlof in opgenomen. Op welk verlof de werknemer recht heeft, is afhankelijk van de gebeurtenis in het leven van de werknemer. Is een werknemer zwanger? Dan heeft zij bijvoorbeeld recht op zwangerschapsverlof. Het kan echter ook voorkomen dat werknemers beroep doen op ander verlof dat geregeld is in een CAO of arbeidsovereenkomst. Dit wordt bijzonder of buitengewoon verlof genoemd. 

Het meest voorkomende en terugkerende vorm van verlof is vakantie. Werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiedagen. Deze worden het hele jaar door opgebouwd en gaat gelijk op met het aantal uren dat wordt gewerkt. Er is hierbij een verschil tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. 

Wettelijke vakantiedagen

Volgens de wet geldt dat werknemers recht hebben op minstens vier keer de uren die hij per week werkt. Werkt jouw werknemer 40 uur in de week? Dan heeft hij recht op 160 vakantie-uren. De vakantiedagen hebben wel een vervaltermijn van zes maanden na afloop van het jaar waarin ze opgebouwd zijn. Als werkgever mag je de wettelijke vakantiedagen niet uitbetalen. Dit mag alleen bij ontslag of vertrek van een werknemer.  

Bovenwettelijke vakantiedagen

Vakantiedagen die de werknemers bovenop de wettelijke vakantiedagen krijgt, zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Dit is vooraf afgesproken in het arbeidscontract of staat in de CAO. Deze vakantiedagen vervallen pas vijf jaar na het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Het is ook mogelijk deze vakantiedagen uit te laten betalen, mits dit is vastgelegd in de cao of in het arbeidscontract.