Wet verbetering poortwachter, wat houdt het in?

Ziek zijn en ook nog eens langdurig ziek zijn is voor niemand leuk. Voor de werknemer evenals de werkgever is het fijn als iemand gauw weer beter wordt en terugkeert op de werkvloer. Daarom is het goed om bezig te zijn met het terugdringen met het aantal werknemers dat langdurig ziek is. Om dit proces te ondersteunen is de Wet verbetering poortwachter ingevoerd in 2002.

Als je werknemer zes weken of langer ziek is, krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter. De Wet verbetering poortwachter richt zich tot de verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (bron: wetten.overheid.nl). Volgens de wet ben je als werkgever verplicht je werknemer bij langdurige ziekteverzuim actief te begeleiden vanaf de 1e ziektedag zodat een snelle terugkeer op de werkvloer in het zicht ligt.

Werkgever verantwoordelijk voor uitvoering

De uitvoering van de Wet verbetering poortwachter ligt geheel in de handen van de werkgever. Je bent als werkgever verplicht acties uit te voeren voor een periode van twee jaar of tot het arbeidscontract afloopt. Na twee jaar word jouw uitvoering als werkgever beoordeeld door de UWV. Als blijkt dat je als werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie, kan de UWV een maatregel opleggen.

Hoewel je als werkgever in eerste instantie dus verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter, verlangt de wet dat ook de werknemer zich inspant om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.

Wet verbetering poortwachter uitvoeren

Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten de werkgever en werknemer een aantal tijdgebonden stappen doorlopen zodra er verzuim opspeelt bij een werknemer. Hieronder lichten wij deze stappen kort uit.

1. Ziekmelden

Als je werknemer ziek is, moet je dit binnen één week melden bij de arbodienst of bedrijfsarts. Ben je verzekerd tegen ziekteverzuim? Dan moet je het ziekteverzuim binnen 24 uur melden.

2. Probleemanalyse door bedrijfsarts of arbodienst

Als je werknemer na zes weken nog steeds ziek is, ben je als werkgever verplicht een probleemanalyse op te laten stellen door de bedrijfsarts of arbodienst. In de probleemanalyse komt naar voren wat de beperkingen van de werknemer zijn en hoe deze beperkingen het werk en de mogelijkheid op werkhervatting eventueel belemmeren. De gekozen instantie kijkt wat er nodig is en geeft advies.

3. Plan van aanpak opstellen

Twee weken nadat de probleemanalyse is opgesteld, moet er, in overleg met de werknemer, een plan van aanpak gemaakt worden. Bij deze stap denkt de werkgever na over wat er wel mogelijk is en wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. De werknemer werkt actief mee aan het uitvoeren en de werkgever bewaakt en begeleidt.

4. Voortgangsgesprekken houden

De wet acht dat je als werkgever elke zes weken de voortgang bespreekt met je werknemer. Bij deze gesprekken bespreken jullie samen hoe het ervoor staat en kijken jullie naar de volgende stappen die eventueel gemaakt kunnen worden.

5. Ziekmelden bij UWV

Is je werknemer na 41 weken nog steeds ziek? Dan moet je jouw werknemer in de 42e week ziek melden bij het UWV.

6. Eerstejaarsevaluatie

Als je werknemer onverhoopt langer ziek blijft (46+ weken), volgt er tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. In deze evaluatie wordt er samen gekeken naar het afgelopen jaar en of de ingeslagen weg ook de juiste is geweest. Op basis van de uitkomst, worden het eerder gemaakte plan van aanpak aangepast.

7. Re-integratie verslag

Na 20 maanden maak je in overleg met je werknemer een re-integratieverslag. Hierin staan alle afspraken en de concrete resultaten.

8. WIA-aanvraag

Blijkt na 86 weken dat je werknemer, ongeacht de doorgelopen stappen en inspanningen, nog steeds arbeidsongeschikt is? Dan ontvang hij in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Op het aanvraagformulier geeft de werknemer zijn oordeel over zijn re-integratie. Dit formulier moet binnen drie weken terug gestuurd worden. Na ontvangst beoordeelt UWV het re-integratieverslag. Als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, start de WIA-uitkering.

Let op: Als je werknemer langer dan zes weken ziek is, ben je als werkgever verplicht een re-integratiedossier bij te houden. Alle afspraken, formulieren, documenten en het plan van aanpak moeten terug te vinden zijn in het dossier.

Moet het loon doorbetaald worden?

Bij ziekteverzuim ben je als werkgever verplicht twee jaar lang 70% van het laatste loon door te betalen. Let wel op: in het eerste ziektejaar geldt dat je als werkgever verplicht bent minimaal het minimumloon door te betalen. In het tweede ziektejaar hoeft dit niet. Maar, blijkt dat je je als werkgever niet genoeg hebt ingezet om je werknemer te laten integreren? Dan kan het zijn dat je ook nog eens het derde jaar het loon door moet betalen.

Probeer nu gratis

Ervaar het gemak en probeer Buddee gratis uit.

Probeer gratis

Wat onze klanten zeggen

Over het gemak en de professionaliteit van Buddee

Probeer Buddee Gratis

Of boek een online demo

Probeer onze software geheel vrijblijvend of boek een online demo en ontdek alle manieren waarop Buddee jou kan helpen om HR-processen te verbeteren, je salarisadministratie uit te besteden, en tijd te besparen.

Veelgestelde vragen

Over het Buddee HR-platform en salarisadministratie

Voor wie is Buddee?
Kan ik een vrijblijvende demo krijgen?
Zijn er opstartkosten voor Buddee?
Koppelen jullie ook met andere software?
Hoe gaat Buddee om met (data)veiligheid en AVG / GDPR?
Welke functionaliteiten heeft Buddee?
Kan ik Buddee gratis uitproberen?
Kan ik ook zelf loonstroken maken?
Kan ik verschillende rechten toewijzen aan mijn medewerkers en externe adviseurs?

Download de Buddee app voor iOS en Android

Ervaar het mobiele gemak van Buddee zelf

Gebruik onderstaande buttons of download de Buddee app via je smartphone of tablet.

App Store Google Play