Wat doet een HR-manager?

Human resource managers zijn in bijna elke branche wel nodig. Voornamelijk grote en middelgrote bedrijven doen beroep op HR-managers. Deze HR-managers worden meestal ingehuurd om onder meer het personeelsbeleid binnen een bedrijf in goede banen te leiden en te zorgen dat de arbeidsrelaties soepel verlopen. Hierbij moeten de HR-managers ook rekening houden met de doelstellingen van het bedrijf. Een HR-manager heeft dus een grote verantwoordelijkheid.

De rol van de HR-manager

De HR-manager heeft een ondersteunende, adviserende en faciliterende rol op het HR vakgebied. De HR-manager bespreekt samen met het managementteam en/of directie het strategisch bedrijfsbeleid en ontwikkelt als afgeleide hiervan de invulling van het strategische personeelsbeleid. Vervolgens moet de HR-manager er ook voor zorgen dat de uitvoering van het personeelsbeleid goed wordt bewaakt. Vaak geeft een HR-manager leiding aan een team, dus in dat geval zorgt de HR-manager samen met het team voor de uitvoering van het personeelsbeleid.

Hoewel elk bedrijf andere taken kan toekennen aan een HR-manager, is een HR-manager over het algemeen ook verantwoordelijk voor onder meer het aannemen van nieuw personeel en het voeren van wervingsgesprekken. Vervolgens moet de HR-manager zich ook bezighouden met de personeelsplanning en het managen, belonen en motiveren van het huidige personeel. Hierbij is het goed als de HR-manager ook rekening houdt met het verder ontwikkelen van het huidige personeel. Door jouw werknemers de optie te geven opleidingen en trainingen te volgen, kunnen zij verder blijven leren en uiteindelijk het beste uit zichzelf halen. Dit heeft ook een positief effect op de doelstellingen van je bedrijf gezien je er dan voor zorgt dat jouw werknemers hun werk goed kunnen blijven doen.

De HR-manager fungeert te allen tijde als een tussenschakel tussen de werknemers en het management en/of de directie. Als de werknemers ontevreden zijn over iets binnen het bedrijf, kunnen zij naar de HR-manager stappen. De HR-manager zal de directie op de hoogte stellen van de ontevredenheid zodat er stappen gemaakt kunnen worden naar het omzetten van deze ontevredenheid in tevredenheid. Want een negatieve bedrijfssfeer is voor niemand fijn.

De belangrijkste taken van een HR-manager

Het takenpakket van een HR-manager kan erg variëren. Elk bedrijf heeft namelijk zijn eigen invulling van het functieprofiel. Om toch een beetje een indicatie te geven van de taken die een HR-manager over het algemeen uitvoert, hebben we hieronder de belangrijkste en meest voorkomende taken opgesomd.

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch personeelsbeleid
  • Afstemmen van het bedrijfsbeleid en personeelsbeleid
  • Het optimaal benutten en inzetten van het personeel
  • Waarborgen van de doelstellingen van het bedrijf
  • Verzuimbeleid opstellen en uitvoeren
  • Bezig houden met de werving en selectie en de ontwikkeling van personeel maar ook het ontslag en offboarding
  • Opstellen en bewaken van de personeelsplanning
  • Bewaken van de bedrijfscultuur
  • Waken over de naleving van de procedures voor de personeelsadministratie
  • Schakelen tussen personeel en MT/directie

Zoals je kunt zien is het takenpakket van een HR-manager dus erg groot. Echter, zoals al eerder aangegeven, geeft elk bedrijf een eigen invulling. Ga dan ook eerst goed na wat jouw bedrijf echt nodig heeft en zet dat op papier voordat je op zoek gaat naar een HR-manager. Alleen door zo gericht mogelijk te 'zoeken', kom je uit bij de juiste persoon voor jouw bedrijf.

Probeer nu gratis

Ervaar het gemak en probeer Buddee gratis uit.

Probeer gratis

Wat onze klanten zeggen

Over het gemak en de professionaliteit van Buddee

Probeer Buddee Gratis

Of boek een online demo

Probeer onze software geheel vrijblijvend of boek een online demo en ontdek alle manieren waarop Buddee jou kan helpen om HR-processen te verbeteren, je salarisadministratie uit te besteden, en tijd te besparen.

Veelgestelde vragen

Over het Buddee HR-platform en salarisadministratie

Voor wie is Buddee?
Kan ik een vrijblijvende demo krijgen?
Zijn er opstartkosten voor Buddee?
Koppelen jullie ook met andere software?
Hoe gaat Buddee om met (data)veiligheid en AVG / GDPR?
Welke functionaliteiten heeft Buddee?
Kan ik Buddee gratis uitproberen?
Kan ik ook zelf loonstroken maken?
Kan ik verschillende rechten toewijzen aan mijn medewerkers en externe adviseurs?

Download de Buddee app voor iOS en Android

Ervaar het mobiele gemak van Buddee zelf

Gebruik onderstaande buttons of download de Buddee app via je smartphone of tablet.

App Store Google Play