Wat zijn de opties om vakantiegeld uit te betalen aan werknemers?

Vakantiegeld, of ook wel vakantietoeslag of vakantiebijslag, is een extra beloning die werknemers ontvangen bovenop hun standaard salaris. De toeslag wordt over het algemeen eens per jaar uitbetaald en is bedoeld om werknemers in staat te stellen hun vakantieperiode te financieren en extra financiële zekerheid te bieden.

Vakantiegeld is een wettelijk recht voor werknemers en is opgenomen in de arbeidswetgeving. Werkgevers zijn verplicht om het vakantiegeld op tijd en correct uit te betalen aan de werknemers.  

Het geld wordt meestal uitbetaald rond de periode dat veel mensen op vakantie gaan, dit is meestal in de maand mei en soms in juni. De uitbetaling stelt werknemers in staat om extra financiële middelen te hebben om hun vakantieuitgaven te dekken. Bij het uitbetalen van vakantiegeld hebben werkgevers verschillende opties wanneer dit te doen, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf en de werknemers.

Eenmalige betaling van vakantiegeld

Zoals eerder genoemd is de meest gebruikelijke manier om vakantiegeld uit te betalen de eenmalige uitbetaling per jaar. Deze vorm van uitbetaling betekent dat het volledige bedrag aan vakantiegeld in één keer wordt overgemaakt aan de werknemer. Deze manier van uitbetalen is een praktische en eenvoudige manier om werknemers in staat te stellen de vakantieplannen te financieren of het geld op andere manieren te besteden.

Uitbetaling van vakantiegeld in termijnen

Een andere optie is om het vakantiegeld in termijnen uit te betalen. Werkgevers hebben de optie om het bedrag op te splitsen en maandelijkse betalingen te doen gedurende een bepaalde periode. In plaats van het volledige bedrag aan vakantiegeld in één keer uit te betalen ontvangt de werknemer regelmatig termijnbetalingen. Deze optie kan handig zijn voor werknemers die hun vakantiegeld liever verspreid over het jaar ontvangen om hun geld beter te kunnen verspreiden over het jaar heen.

Collectieve afspraken over vakantiegeld

In sommige gevallen kunnen vakbonden of werknemersvertegenwoordigers collectieve afspraken maken over de uitbetaling van vakantiegeld. Deze gemaakte afspraken kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van het vakantiegeld, zoals de hoogte van het bedrag, de uitbetalingswijze en eventuele aanvullende regelingen. Het naleven van collectieve afspraken over vakantiegeld is belangrijk voor werkgevers om juridische geschillen en ontevredenheid onder werknemers te voorkomen.

Hoe werkt vakantiegeld?

Het vakantiegeld bestaat meestal uit de volgende stappen:

  • Het vakantiegeld bedraagt minimaal 8% van het brutoloon van de werknemer.
  • Het vakantiegeld wordt meestal eenmaal per jaar uitbetaald, in mei of juni. Anders wordt het vakantiegeld opgedeeld en krijg je maandelijks een deel uitbetaald.
  • Het vakantiegeld wordt in bruto vorm uitbetaald, wat betekent dat er nog belastingen en sociale premies moeten worden afgetrokken voordat het nettobedrag wordt uitbetaald.  

Onder het brutoloon vallen ook de extra toeslagen zoals:

  • Provisies
  • Prestatietoeslagen
  • Onregelmatigheidstoeslagen
  • Overwerktoeslag
  • Ander toeslagen

Over deze bedragen moet dus ook vakantiegeld worden berekend. Bepaalde inkomsten die worden ontvangen bij bijzondere gelegenheden zoals jubileumuitkering, onkostenvergoeding en dertiende maand vallen niet onder brutoloon. Voor deze bedragen hoeft dus geen vakantiegeld te worden berekend.

Let wel op: vakantiegeld moet ook worden uitbetaald wanneer een werknemer ziek is, het te betalen percentage wordt in dit geval van het aangepaste salaris gehaald. Daarnaast ontvangen werknemers ook vakantiegeld op overuren, het vakantiegeld wordt berekend op deze overuren inclusief eventuele overwerktoeslag. 

Probeer het gratis

Ervaar het gemak en probeer Buddee gratis uit.

Probeer gratis

Wat onze klanten zeggen

Ontdek hoe Buddee jouw HR-processen kan verbeteren

Probeer onze software geheel vrijblijvend of boek een online demo en ontdek alle manieren waarop Buddee jou kan helpen om HR-processen te verbeteren, je salarisadministratie uit te besteden, en tijd te besparen.

Veelgestelde vragen

Voor wie is Buddee?
Kan ik een vrijblijvende demo krijgen?
Zijn er opstartkosten voor Buddee?
Koppelen jullie ook met andere software?
Hoe gaat Buddee om met (data)veiligheid en AVG / GDPR?
Welke functionaliteiten heeft Buddee?
Kan ik Buddee gratis uitproberen?
Kan ik ook zelf loonstroken maken?
Kan ik verschillende rechten toewijzen aan mijn medewerkers en externe adviseurs?