Wat bespreek je bij beoordelingsgesprekken met werknemers?

gepost op 2023-03-16 12:50:18

Een beoordelingsgesprek is een gesprek tussen jou als leidinggevende en een medewerker, hierin wordt het functioneren van deze medewerker besproken. Het beoordelingsgesprek heeft als doel de prestaties en ontwikkeling van de medewerker te evalueren en op basis hiervan afspraken te maken over de nieuwe doelstellingen en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.

Tijdens een beoordelingsgesprek wordt er onder andere gekeken naar de doelstellingen die tijdens het vorige beoordelingsgesprek zijn opgesteld en of/hoe deze behaald zijn. Daarnaast wordt er gekeken hoe een medewerker functioneert in zijn of haar rol en naar de eventuele sterke punten en verbeterpunten. Het is belangrijk om een beoordelingsgesprek op een constructieve manier te voeren, waarbij de nadruk wordt gelegd op het bespreken van ontwikkelingsmogelijkheden en het stimuleren van groei.

Aan het einde van het beoordelingsgesprek worden er nieuwe afspraken gemaakt over de doelstellingen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de volgende beoordelingsperiode. Vaak wordt hieruit een persoonlijk ontwikkelingsplan of een individuele opleidingsplan gemaakt.                                                              

Zo bereid je je beoordelingsgesprek voor

Als medewerker

  • Neem de aangegeven agendapunten van te voren door
  • Hoe ging je afgelopen jaar / reflecteer op eigen functioneren
  • Kijk terug naar vorige beoordelingsgesprekken die je hebt gehad
  • Maak een lijst met vragen die je beantwoord wilt hebben in het gesprek
  • Bereid mogelijke feedback die je gaat krijgen voor 

Als leidinggevende

  • Verzamel zoveel mogelijk informatie over het functioneren van je medewerker
  • Verdiep je in de vastgesteld beoordelingscriteria
  • Pak het persoonlijk ontwikkelingsplan erbij om te bekijken  
  • Bereid je voor op mogelijke vragen van de medewerker
  • Plan het gesprek ruim van tevoren en reserveer voldoende tijd

Uit deze onderdelen bestaat een beoordelingsgesprek

1. Agendapunten 

Wanneer je als leidinggevende een beoordelingsgesprek aankondigt is het belangrijk om een agenda op te stellen. In deze agenda staan de punten die je tijdens het gesprek wilt voeren, het doel van het gesprek, de duur en tijdstip hiervan. De agenda wordt voordat het gesprek plaatsvindt aan de medewerker gestuurd om door te nemen.

2. Inleiding

Als leidinggevende open jij het gesprek en geeft aan je medewerker aan waarvoor het gesprek bedoeld is. Tijdens de inleiding worden ook de agendapunten besproken en kan de medewerker nog gespreksonderwerpen toevoegen aan de agenda. Van te voren wordt aangegeven aan de medewerker wat de beoordelingscriteria zijn. Als laatste wordt geef je aan hoe lang het gesprek zal duren.  

3. Terugblik

Samen met de medewerker kijk je terug op de afgelopen periode en bespreek je de doelstellingen die toen zijn gesteld en welke van deze doelstellingen zijn behaald en hoe deze zijn behaald door de medewerker.

4. Beoordeling  

Hierna bespreek je als leidinggevende de beoordeling van de medewerker op basis van het functioneren en de behaalde resultaten. Bij de beoordeling komen sterke punten, verbeterpunten en eventuele knelpunten aan bod. Zorg dat de beoordeling helder is en dat er geen verwarring kan voorkomen. Onderbouw je beoordeling met waarnemingen en feiten en voorkom dat je tijdens het gesprek persoonlijk wordt.

5. Reactie 

Nadat je de beoordeling hebt besproken geef je de medewerker de kans hierop te reageren. Het is belangrijk als leidinggevende om goed naar de medewerkers te luisteren en tussen door het gesprek samen te vatten. Wanneer de mening van de medewerker niet duidelijk is, blijf doorvragen zodat je het kan begrijpen.

6. Ontwikkeling

Als de medewerker zijn of haar reactie heeft gegeven wordt er besproken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Deze ontwikkelingsmogelijkheden kunnen bestaan uit opleidingen, cursussen en trainingen maar ook mogelijke veranderingen in taken en verantwoordelijkheden.

7. Doelstellingen 

Daarnaast worden er nieuwe doelstellingen opgesteld voor de volgende beoordelingsperiode en wordt er gekeken hoe deze doelstellingen kunnen worden behaald door de medewerker. Ook wordt er afgesproken binnen welke termijnen verschillende doelstellingen behaald moeten worden.

8. Afsluiting  

Als leidinggevende sluit je het gesprek af door het gesprek samen te vatten en de vervolgstappen, zoals eventuele vervolggesprekken en het vastleggen van afspraken, bespreekt. Zorg ervoor dat het beoordelingsgesprek altijd positief afgesloten wordt, door bijvoorbeeld de medewerker te bedanken voor de inzet tijdens het gesprek.

Waarom een beoordelingsgesprek belangrijk is

Een belangrijk onderdeel voor het beoordelen en verbeteren van het functioneren van medewerkers is een beoordelingsgesprek. Het gesprek biedt jou als leidinggevende de mogelijkheid om het functioneren van je medewerkers te beoordelen en om te kijken of de gestelde doelen en verwachtingen zijn gehaald. Hierdoor kan je gericht werken aan de ontwikkeling van je medewerkers en deze stimuleren om te groeien en verder te ontwikkelen.

Een beoordelingsgesprek kan daarnaast ook een positief effect hebben op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Door te laten zien dat hun prestaties gewaardeerd worden en door ontwikkelingsmogelijkheden te bespreken, kunnen medewerkers zich meer gewaardeerd voelen en gemotiveerd raken. Ook kan het gesprek bijdragen aan een betere samenwerking tussen jou als leidinggevende en werknemer.

Een beoordelingsgesprek is dus belangrijk voor beoordelen en verbeteren van een medewerkers functioneren, het stimuleren van motivatie en betrokkenheid en het verbeteren van de samenwerking tussen medewerker en leidinggevenden. Het is daarom belangrijk dat beoordelingsgesprekken regelmatig en zorgvuldig worden gevoerd binnen een organisatie.

Wat onze klanten zeggen

Ontdek hoe Buddee jouw HR-processen kan verbeteren

Probeer onze software geheel vrijblijvend of plan een online demo en ontdek alle manieren waarop Buddee jou kan helpen om HR-processen te verbeteren, je salarisadministratie uit te besteden, en tijd te besparen.

Veelgestelde vragen

Voor wie is Buddee?
Kan ik een vrijblijvende demo krijgen?
Zijn er opstartkosten voor Buddee?
Koppelen jullie ook met andere software?
Hoe gaat Buddee om met (data)veiligheid en AVG / GDPR?
Welke functionaliteiten heeft Buddee?
Kan ik Buddee gratis uitproberen?
Kan ik ook zelf loonstroken maken?
Kan ik verschillende rechten toewijzen aan mijn medewerkers en externe adviseurs?