Wat is bijzonder verlof en wettelijk verlof?

Verlof is een periode waarin een werknemer, met toestemming van de werkgever, niet aanwezig is op zijn werk. Elke werknemer heeft recht op wettelijk verlof. Op welk soort verlof de werknemer recht heeft, is afhankelijk van de situatie waarin de werknemer zich verkeert. Het wettelijke verlof voor werknemers is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). 

Wettelijk verlof

Wettelijk verlof betekent simpelweg verlof dat in de wet staat geregeld. Een werknemer heeft altijd recht op het verlof dat in de wet staat. Of je als werkgever verplicht bent het loon door te betalen, is afhankelijk van het soort verlof. Bij de meeste vormen van verlof geldt echter wel de verplichting het loon (gedeeltelijk) door te betalen. Als jouw werknemer verlof neemt, maar geen of minder loon ontvangt, spreken we van onbetaald verlof. 

Als werkgever kun je dus te maken krijgen met verschillende vormen van verlof. De onderstaande vormen van verlof vallen onder wettelijk verlof:

  • Vakantie 
  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
  • Geboorteverlof
  • Ouderschapsverlof
  • Adoptieverlof of pleegzorgverlof
  • Zorgverlof (kortdurend en langdurend) 
  • Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof 

Ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof zijn twee vormen van onbetaald verlof. In principe moet je een verzoek tot wettelijk verlof van jouw werknemers toestaan, mits je kunt aantonen dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen meespelen. 

Bijzonder verlof 

Verlof dat niet in de wet is geregeld maar dat wel opgenomen is in een cao of arbeidsovereenkomst, noemen we ook wel bijzonder of buitengewoon verlof. Als jouw bedrijf onder een cao valt, mag je niet van de regelingen in de cao afwijken. In de cao valt vaak precies na te lezen wanneer je jouw werknemers bijzonder verlof moet geven en in welke gevallen je deze kunt weigeren. Als jouw bedrijf niet onder een cao valt, kan je ook samen met jouw werknemer zelf afspraken maken omtrent bijzonder verlof. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het arbeidscontract zodat beide partijen deze afspraken kunnen terug lezen.

De meest voorkomende soorten van bijzonder verlof zijn onder meer het verlof voor ondertrouw, huwelijk of verhuizing.